Transportlīdzekļiem, kuriem ir spēkā esoša ražotāja garantija

Pagarinātā garantija ir spēkā līdz transportlīdzekļa 3, 4 vai 5 gadu vecumam vai līdz transportlīdzeklis sasniedz 200 000 km (privāta lietošana) / 250 000 km (komerciāla lietošana) nobraukumu, atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk.

Pagarinātā servisa garantijas apdrošināšana stājas spēkā tiklīdz beidzas jauna transportlīdzekļa ražotāja 3 gadu garantijas periods vai arī tiek pārsniegts maksimālais pieļaujamais 100 000 km nobraukums (atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk), tā nodrošinot garantijas nepārtrauktību.
Pagarinātā garantija ir spēkā līdz transportlīdzekļa 3, 4 vai 5 gadu vecumam vai līdz transportlīdzeklis sasniedz 200 000 km (privāta lietošana) / 250 000 km (komerciāla lietošana) nobraukumu, atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk.

Transportlīdzekļiem, kuriem beigusies ražotāja garantija

Pagarinātā servisa garantijas apdrošināšana stājas spēkā no izvēlētā un apdrošināšanas polisē norādītā datuma. Garantija ir spēkā 12 vai 24 mēnešus vai arī līdz transportlīdzeklis sasniedz 200 000 km (privāta lietošana) / 250 000 km (komerciāla lietošana) nobraukumu, atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk.

Pirms apdrošināšanas polises noslēgšanas būs nepieciešams veikt transportlīdzekļa apskati. Apdrošināšanas segums būs spēkā pēc 30 dienām vai 1000 nobrauktiem km pēc apdrošināšanas spēkā stāšanās dienas, atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk.

Apdrošināšanas piedāvājums:

MAZDA/FORD 7 KOMPONENTES PIEDĀVĀJUMS

12 MĒNEŠI
NO € 89.00

24 MĒNEŠI
NO € 140.00

JAGUAR 7 KOMPONENTES PIEDĀVĀJUMS

12 MĒNEŠI
NO € 289.92

24 MĒNEŠI
NO € 608.83

LAND ROVER 7 KOMPONENTES PIEDĀVĀJUMS

12 MĒNEŠI
NO € 181.43

24 MĒNEŠI
NO € 381.00

RANGE ROVER 7 KOMPONENTES PIEDĀVĀJUMS

12 MĒNEŠI
NO € 390.32

24 MĒNEŠI
NO € 819.68

BMW/MINI 7 KOMPONENTES PIEDĀVĀJUMS

12 MĒNEŠI
NO € 181.43

24 MĒNEŠI
NO € 381.00

VISU RISKU
15 KOMPONENTU
7 KOMPONENTU
Dzinējs
Ierobežots segums
Ierobežots segums
Degvielas sistēma
Pārnesumkārba
Bremzes
Ass piekare
Ass piedziņa un ass diferenciālis
Ierobežots segums
Ierobežots segums
Stūre
Sajūgs
Elektriskā sistēma
Gaisa kondicionēšanas sistēma
Dzesēšanas sistēma
Dzesēšanas sistēma
Braukšanas dinamikas sistēmas
Izplūdes sistēma
Ierobežots segums
Komforta elektronika
Ierobežots segums
Komforta elektronika
Siksnas - ir iekļautas ķīļsiksnas, plakansiksnas, palīgsiksnas un zobsiksnas
Eļļas blīvslēgs, kloķvārpstas priekšējais blīvslēgs, kloķvārpstas eļļas blīvslēgs, palīgvārpstas eļļas blīvslēgs, pārnesumkārbas aizmugurējās izvades blīvslēgs, piedziņas vārpstas blīvslēgs, diferenciāļa zobrata blīvslēgs un jebkāds eļļas blīvslēgs vai starplika, kad ir būtiski noņemt dzinēju, pārnesumkārbu vai diferenciāli / piedziņas vārpstu, lai veiktu remontdarbus.
Blīvslēgi (nolaižamais jumts) - iekļauti tikai tie blīvslēgi, kas ir jumta nolaišanas mehānismā

Detalizētu seguma sarakstu lūdzam skatieties apdrošināšanas noteikumos.

Kādiem transportlīdzekļiem var iegādāties GAP apdrošināšanu?

 • Apdrošināšanas segums ir spēkā Latvijā un kontinentālajā Eiropā līdz 84 dienām gadā
 • Remontdarbi jāveic Inchcape servisa centros Lietuvā/Latvijā/Igaunijā vai ražotāja apstiprinātā servisa darbnīcā kontinentālajā Eiropā. Apdrošināšana nav spēkā, ja remontdarbi tiks veikti citās servisa darbnīcās.
 • Apdrošināšana sedz transportlīdzekļa remontdarbu izmaksas (detaļas, darbaspēka izmaksas un palīgmateriālus, kuri nepieciešami, lai veiktu remontu, piemēram, skrūves un šķidrumi), ietverot testēšanas, programmēšanas un mērīšanas darbus.
 • Remonts tiek veikts ar jaunām, oriģinālām detaļām.
 • Netiek piemērots pašrisks.
 • Netiek piemērots nolietojums.
 • Apdrošināšana nesedz palīdzību uz ceļa, transportlīdzekļa aizvietošanu remontdarbu laikā vai izrietošus finansiālus zaudējumus.
 • Apdrošināšana nesedz pāra detaļu maiņas izdevumus (ja nebojātā detaļa jāmaina pārī ar bojāto detaļu).
 • Apdrošināšana nesedz masveida atsaukumus, kurus uzsācis ražotājs.
 • Izrietošie zaudējumi:
  • Zaudējumi, kuri radušies segumā esošai komponentei, nodarot zaudējumus citai segumā esošai komponentei(-ēm), ir apdrošināti.
  • Zaudējumi, kuri radušies segumā neesošai komponentei, nodarot zaudējumus citai segumā esošai vai neesošai komponentei(-ēm), netiek segti.

Lai uzzinātu pagarinātās garantijas cenas konkrētam automašīnas modelim, lūgums, sazināties ar Inchcape:
+371 67303000
INFO@INCHCAPE.LV

Skanstes iela 4A, Rīga, LV-1073.

+371 67828700
OFFICE-JLR@INCHCAPE.LV

Ulmaņa gatve 70, Rīga, LV-1002.

+371 67828600
OFFICE@INCHCAPE.LV

Dārzciema iela 64A, Rīga, LV-1073.

VĒLOS UZZINĀT VAIRĀK PAR INCHCAPE PIEDĀVĀJUMU

Ja jums ir radušies jautājumi vai vēlaties pieteikt pagarinātās garantijas apdrošināšanu savai automašīnai, nosūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar jums!

Nederīgs lauks
Nederīgs lauks
Nederīgs lauks
Nederīgs lauks

Nederīgs lauks

Nederīgs lauks

Nederīgs lauks

Inchcape Latvia nodrošina pagarinātās garantijas apdrošināšanas iespējas visām automašīnāmn